Fox Amphoux. Anne Grethes hus, marts 2015 samt april 2017

Arbejdsrummet i Fox Amphoux

Var på en måneds ophold i Tegneren Anne Grethes hus i marts 2015, samt i april 2017

Udførte her en række Gouacher på litografiske tryk.