Gouache 2015
Fox Amphoux
Gouache 2015
Fox Amphoux
Gouache 2015
Fox Amphoux
Gouache 2015
Fox Amphoux
Gobeliner fra Kathedralen i Rouen.
Gouache på litografisk tryk, Fox Amphoux 2015.
Gobeliner fra Kathedralen i Rouen.
Gouache på litografisk tryk, Fox Amphoux 2015.
Gobeliner fra Kathedralen i Rouen.
Gouache på litografisk tryk, Fox Amphoux 2015.
Gobeliner fra Kathedralen i Rouen.
Gouache på litografisk tryk, Fox Amphoux 2015.
 Gobeliner fra Kathedralen i Rouen.
Gouache på litografisk tryk, Fox Amphoux 2015.
Gobeliner fra Kathedralen i Rouen.
Gouache på litografisk tryk, Fox Amphoux 2015.
Nature Morte.
Gouache, Fox Amphoux 2017.
Nature morte.
Gouache, Fox Amphoux 2017
Nature morte.
Gouache, Fox Amphoux 2017.
Nature morte.
Gouache, Fox Amphoux 2017.
Nature morte.
Gouache, Fox Amphoux 2017.
Natyre morte.
Gouache, Fox Amphoux 2017.
Nature morte.
Gouache, Fox Amphoux 2017.